By mieszkańcy i turyści oddychali pełną piersią

Czytaj dalej
Paulina Szymczewska

By mieszkańcy i turyści oddychali pełną piersią

Paulina Szymczewska

Obszar Natura 2000, pomniki przyrody, rzeka Wieprzówka, zabytki, kompleksy stawów rybnych – takie cenne przyrodniczo i kulturowo miejsca znajdziemy na terenie rolniczej gminy Wieprz. Zachęcają one turystów do odwiedzin przez cały rok. Niestety, w sezonie jesienno-zimowym problemem jest tu – podobnie jak w innych miejscowościach Małopolski i całego kraju – zanieczyszczenie powietrza.

Na terenie gminy nie ma bowiem zorganizowanego systemu ciepłowniczego. Większość mieszkańców ogrzewa swe domy piecami, paląc w nich często węglem złej jakości – najtańszym, niespełniającym norm. Nierzadko w piecach lądują też śmieci. Jeśli do tego dodamy jeszcze fakt, że często kotły węglowe mają niską sprawność, a budynki mieszkalne są nieocieplone, więc zużywa się więcej paliwa – to receptę na smog mamy gotową.

Inne przyczyny zanieczyszczenia powietrza to ukształtowanie terenu (Wieprz graniczy z górami Beskidu Małego, przewietrzanie jest utrudnione) oraz bliskość terenu uprzemysłowionego powiatu oświęcimskiego. Gmina znajduje się też w obszarze znacznego oddziaływania zanieczyszczeń pochodzących z województwa śląskiego. – Problemem jest również niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i komunalnym – przyznaje Artur Penkala, kierownik referatu zarządzania kryzysowego i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Wieprz. Jak mówi, z inwentaryzacji wykonanej na potrzeby Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) wynika, że na tym terenie 93 proc. gospodarstw nie korzysta w ogóle z OZE.

Mając świadomość wszystkich tych problemów, władze gminy Wieprz prowadzą szereg działań celem poprawy jakości powietrza. Jedną z najważniejszych inwestycji była tu wymiana 68 nieekologicznych kotłów węglowych na nowe kotły gazowe oraz nowoczesne kotły węglowe spełniające wymogi PONE.

To jednak nie koniec walki z niską emisją. W zeszłym roku gmina przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców zainteresowanych likwidacją swych starych kotłów węglowych. Efektem tego było złożenie kolejnych wniosków w ramach PONE oraz jednego z programów Unii Europejskiej, zakładających wymianę następnych kilkuset kotłów. – Nasze działania na rzecz poprawy czystości powietrza wpisują się w uchwalony w zeszłym roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument ten porządkuje proekologiczne przedsięwzięcia na terenie gminy Wieprz, jest także podstawą do planowania i realizacji nowych zadań – informuje Artur Penkala.

Gmina inwestuje również w termomodernizację budynków. W zeszłym roku poddano kompleksowej modernizacji m.in. remizę OSP w Wieprzu – dzięki ociepleniu 765 metrów kw. ścian obiekt stał się bardziej przyjazny dla środowiska. Kolejna warta wzmianki inwestycja to głęboka termomodernizacja budynków żłobka we Frydrychowicach i Szkoły nr 2 w Wieprzu (wraz z salą gimnastyczną). Projekt będzie realizowany w 2017 roku, przy udziale środków Unii Europejskiej. Władze gminy spodziewają się osiągnąć efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ponad 38 ton na rok, a oszczędności na ogrzewaniu wyniosą ok. 30 tys. zł rocznie.

Podejmując walkę ze smogiem, nie można też zapominać o zanieczyszczeniach komunikacyjnych. Gmina Wieprz stara się więc sukcesywnie modernizować infrastrukturę drogową. Za przykład może tu posłużyć choćby położenie nakładki asfaltowej na ważnym odcinku drogi gminnej, łączącym drogę wojewódzką W781 z drogą powiatową K1743. Łącznik o długości 1,16 km stanowi alternatywny objazd oraz skrót dla kierowców chcących dotrzeć do drogi krajowej K52. – Ta inwestycja znacząco przyczyniła się do zmniejszenia emisji pyłów do atmosfery – podkreśla Artur Penkala.

Na koniec warto wspomnieć, że Wieprz przystąpił również do programu LIFE, realizowanego wspólnie z Województwem Małopolskim. Celem jest tu m.in. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Za swe działania na rzecz poprawy jakości powietrza gmina Wieprz otrzymała tytuł ekoLIDERA w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Małgorzata Chrapek, wójt gminy Wieprz:

W naszej gminie w sektorze mieszkalnym od 2015 roku wdrażany jest program wymiany starych kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych na nowoczesne źródła ogrzewania. Prowadzimy także działania edukacyjne oraz informacyjne w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na prace termomodernizacyjne. W sektorze komunalnym zrealizowano już kilka projektów z zakresu termomodernizacji.

Bardzo nas cieszy, że działania podejmowane przez gminę zostały dostrzeżone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nagroda ekoLIDERA to docenienie działań już zrealizowanych, ale oczywiście na tym nasze starania o czyste powietrze się nie kończą. W przyszłorocznym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata następne zabezpieczyliśmy kolejne fundusze na tak ważne inwestycje jak dalsza wymiana starych kotłów węglowych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, a także działania edukacyjne. Gmina rozważa także dopłaty dla mieszkańców do ekologicznych paliw. Te przedsięwzięcia powinny w widoczny sposób przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Projekt „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Wieprz”

* Koszt projektu: 546 756,87 zł

* Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 256 742,99 zł

Projekt „Termomodernizacja budynku OSP w Wieprzu”

* Koszt projektu: 66 986,40 zł

* Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 31 920,70 zł

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wieprz”

* Koszt projektu: 35 046,99 zł

Paulina Szymczewska

Swoje pierwsze kroki w dziennikarskim fachu stawiałam stawiałam w redakcji „Dziennika Polskiego” jako reporter Działu Miejskiego – był to 2002 rok. Później zaczęłam również pełnić obowiązki redaktora prowadzącego Kronikę Krakowską DP. Obecnie jestem dziennikarzem i redaktorem w Dziale Projektów Specjalnych.


Wśród kilku tysięcy artykułów, jakie napisałam przez ponad 20 lat swojej pracy jako dziennikarz, są teksty o bardzo różnej tematyce. Nie ma chyba takiej dziedziny, o której bym nigdy nie pisała. Najbliższa jest mi jednak tematyka związana z ekologią. Interesuje mnie głównie problematyka dotycząca zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości, a także gospodarka odpadami, segregacja śmieci, recykling itp.


Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Jeszcze łatwiej sięgnąć po dotacje


Ekologiczne wyzwania, przed jakimi stoi Kraków


Oto małopolscy liderzy w wymianie kopciuchów


Samorządowcy dostali narzędzie, dzięki któremu mogą lepiej edukować mieszkańców o zmianach klimatu


Zmiany klimatu to nasze dzieło. Najwyższy czas na zmianę nawyków


Naukowcy znaleźli zieloną metodę na brudną wodę z myjni samochodowych


Najnowsze podsumowanie programu Czyste Powietrze


Znów można składać wnioski z programu Stop Smog


 


W swojej dziennikarskiej i redaktorskiej pracy zajmuję się również tematyką związaną z edukacją – przede wszystkim szkolnictwem wyższym.


10 polskich uczelni w prestiżowym rankingu szanghajskim


Od października studenci mają wrócić na uczelnie, będzie też prowadzona nauka zdalnaale nadal


Trwa zimowa rekrutacja na studia. Sprawdź ofertę małopolskich uczelni


Coraz chętniej uczymy się języków azjatyckich

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.