Czystsze rzeki, a dla mieszkańców – zdrowa woda

Czytaj dalej
Paulina Szymczewska

Czystsze rzeki, a dla mieszkańców – zdrowa woda

Paulina Szymczewska

Poprawa jakości wód, a tym samym warunków życia i stanu zdrowia tysięcy mieszkańców, jak również dostosowanie istniejącego systemu wodno-kanalizacyjnego do wymogów prawa polskiego i unijnego – to główne założenia projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Jest on jednym z najważniejszych projektów, realizowanych w ciągu ostatnich lat przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Olkusz.

– Podczas realizacji projektu naszym priorytetem stała się budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę całego regionu olkuskiego, tj. dla 84 tysięcy mieszkańców. To projekt unikatowy na skalę kraju – podkreśla Alfred Szylko, prezes zarządu PWiK Olkusz. Działania przedsiębiorstwa docenił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, przyznając mu w swym konkursie w 2015 r. tytuł ekoLIDERA.

Nagrodzony projekt był jednym z największych przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego województwa. Wybudowano m.in. ponad 66 km nowej sieci kanalizacyjnej i zmodernizowano 70 km sieci wodociągowej. Dzięki tej inwestycji dostęp do kanalizacji zyskało ponad 8,8 tys. mieszkańców czterech gmin.

– Wcześniej stopień skanalizowania gminy Olkusz wynosił 84 proc., a obecnie – już 94 proc. W aglomeracji Bolesław-Bukowno było to 62 proc., teraz jest 98 proc. Natomiast w gminie Klucze było 67, a jest 85 proc. – wylicza Mariusz Machno, kierownik jednostki realizującej projekt PWiK Olkusz. Podkreśla, że na inwestycji zyskali nie tylko mieszkańcy, ale i środowisko. Jakość wody w Białej Przemszy (która zresztą pośrednio zasila nowo wybudowane ujęcia głębinowe) znacznie się poprawiła, do rzeki powróciły pstrągi i raki. Udało się też zahamować dalszą degradację wód podziemnych.

Niezwykle ważnym elementem całego projektu jest budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców regionu olkuskiego. – Była ona konieczna z uwagi na planowaną likwidację kopalni ZGH „Bolesław” w Bukownie – wyjaśnia Marek Kajda, wiceprezes zarządu PWiK Olkusz.

Przypomina jednocześnie, że został powołany specjalny zespół, który przygotował różne warianty dostaw wody dla mieszkańców gmin Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze, a opracowaniem optymalnego wariantu zajęli się naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Po wielu analizach stwierdzono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie budowa systemu studni głębinowych.

Na razie został zrealizowany pierwszy etap tej inwestycji. Obejmował m.in. budowę 18 km nowej magistrali wodociągowej, 16,5 km światłowodów (niezbędnych do sterowania całym systemem) i dwóch studni głębinowych, a także modernizację dwóch istniejących ujęć i dwóch zbiorników wody czystej. – Co istotne, nowe studnie głębinowe zostały wybudowane poza obszarem oddziaływania wygaszanej kopalni ZGH „Bolesław”. Nie ma więc zagrożenia, że do pobieranej z nich wody mogłyby się przedostać jakieś zanieczyszczenia ze starych szybów kopalnianych. Woda jest całkowicie bezpieczna – podkreśla Marek Kajda.

Realizacja pierwszego etapu inwestycji pozwoliła zaspokoić jedynie bieżące zapotrzebowanie na wodę w regionie olkuskim. Aby zabezpieczyć dostateczną rezerwę wody dla odbiorców (szczególnie w sektorze przemysłowym), trzeba będzie zrealizować etap drugi. W jego ramach jest planowana m.in. budowa kolejnych 20 km magistrali wodociągowej i dwóch studni głębinowych. Jak informuje Alfred Szylko, dokumentacja projektowa dla drugiego etapu jest już gotowa. Nie wiadomo jeszcze natomiast, kiedy rozpoczną się prace, wszystko zależy od pozyskania funduszy.

Na koniec warto wspomnieć o kolejnej kluczowej inwestycji: w ramach projektu obejmującego porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy, PWiK zmodernizował również olkuską oczyszczalnię ścieków. Zbudowano tam m.in. słoneczną suszarnię osadów ściekowych. Taka metoda przetwarzania osadów jest bardziej ekonomiczna i ekologiczna. Po wysuszeniu mogą one zostać wykorzystane do celów budowlanych lub posłużyć jako paliwo alternatywne dla cementowni bądź elektrociepłowni.

Alfred Szylko, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Olkusz:

Nasze przedsięwzięcie pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” początkowo nie odbiegało znacząco od innych tego typu. W 2013 roku została jednak podjęta decyzja o rozszerzeniu zakresu projektu. Wraz z samorządami czterech gmin i mieszkańcami stanęliśmy bowiem przed przełomową chwilą w historii naszego regionu. Planowane zamknięcie kopalni ZGH „Bolesław”, a w efekcie niemożność korzystania z wód kopalnianych w aspekcie konsumpcyjnym, mogły się okazać największym problem powiatu olkuskiego ostatnich lat. Budowa nowego systemu zaopatrzenia w wodę stała się więc koniecznością. Korzyści z tej inwestycji płyną przede wszystkim do mieszkańców: to nowo wybudowane sieci wodociągowo-kanalizacyjne i zdrowa woda z ujęć głębinowych. Natomiast zwiększenie atrakcyjności gmin oraz wzrost możliwości rozwoju gospodarczego – to korzyść skierowana w stronę władz samorządowych. Gminy, dzięki zrealizowanemu projektowi, unikną także milionowych kar za niewypełnienie dyrektyw unijnych. Korzyści odczujemy także my jako przedsiębiorstwo. Zadowolony klient, usatysfakcjonowany pracownik, a przede wszystkim uczucie spełnienia misji społecznej – to tylko nieliczne z profitów.

Projekt „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”

* Koszt projektu: 207 782 059,79 zł
* Dofinansowanie unijne: 121 930 096,44 zł

Paulina Szymczewska

Swoje pierwsze kroki w dziennikarskim fachu stawiałam stawiałam w redakcji „Dziennika Polskiego” jako reporter Działu Miejskiego – był to 2002 rok. Później zaczęłam również pełnić obowiązki redaktora prowadzącego Kronikę Krakowską DP. Obecnie jestem dziennikarzem i redaktorem w Dziale Projektów Specjalnych.


Wśród kilku tysięcy artykułów, jakie napisałam przez ponad 20 lat swojej pracy jako dziennikarz, są teksty o bardzo różnej tematyce. Nie ma chyba takiej dziedziny, o której bym nigdy nie pisała. Najbliższa jest mi jednak tematyka związana z ekologią. Interesuje mnie głównie problematyka dotycząca zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości, a także gospodarka odpadami, segregacja śmieci, recykling itp.


Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Jeszcze łatwiej sięgnąć po dotacje


Ekologiczne wyzwania, przed jakimi stoi Kraków


Oto małopolscy liderzy w wymianie kopciuchów


Samorządowcy dostali narzędzie, dzięki któremu mogą lepiej edukować mieszkańców o zmianach klimatu


Zmiany klimatu to nasze dzieło. Najwyższy czas na zmianę nawyków


Naukowcy znaleźli zieloną metodę na brudną wodę z myjni samochodowych


Najnowsze podsumowanie programu Czyste Powietrze


Znów można składać wnioski z programu Stop Smog


 


W swojej dziennikarskiej i redaktorskiej pracy zajmuję się również tematyką związaną z edukacją – przede wszystkim szkolnictwem wyższym.


10 polskich uczelni w prestiżowym rankingu szanghajskim


Od października studenci mają wrócić na uczelnie, będzie też prowadzona nauka zdalnaale nadal


Trwa zimowa rekrutacja na studia. Sprawdź ofertę małopolskich uczelni


Coraz chętniej uczymy się języków azjatyckich

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.