Korzyści dla mieszkańców i czystszy Dunajec

Czytaj dalej
Fot. Andrzej Banas
Paulina Szymczewska

Korzyści dla mieszkańców i czystszy Dunajec

Paulina Szymczewska

Czy da się wybudować ponad 40 km kanalizacji sanitarnej wraz z 25 przepompowniami ścieków oraz zmodernizować istniejącą oczyszczalnię w ciągu zaledwie pół roku? Gmina Radłów udowodniła, że jak najbardziej jest to wykonalne. W kwietniu 2015 roku została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji, prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu, a już w listopadzie wszystko było gotowe. – Tak szybkie tempo było możliwe dzięki zaangażowaniu wykonawców robót oraz sprawnemu zarządzaniu i nadzorowi nad projektem – wyjaśnia Zbigniew Mączka, burmistrz miasta i gminy Radłów.

Podkreśla jednocześnie bardzo życzliwe podejście społeczności lokalnej. Mieszkańcy nie stwarzali problemów podczas realizacji inwestycji, co też miało istotny wpływ na jej tempo. Urzędnicy zwracają uwagę, że mieszkańcy gminy są świadomi ekologicznie. A w kształtowaniu tych proekologicznych postaw pomogli także m.in. proboszczowie, którzy podczas kazań w swoich parafiach informowali o korzyściach z realizowanej inwestycji oraz apelowali o współpracę z gminą i wykonawcami robót.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej” był realizowany w trzech miejscowościach: Radłów, Niwka, Wola Radłowska. W sumie w ciągu pół roku wybudowano tam ponad 40 km sieci kanalizacyjnej – ok. 11 km w Radłowie, 12 km w Niwce i 17 km w Woli Radłowskiej. Zamontowano też i podłączono 25 przepompowni ścieków, a prócz tego zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Radłowie. – Przed realizacją tej inwestycji gmina Radłów była skanalizowana w nieco ponad 30 procentach, a obecnie jest to ponad 50 proc. – wylicza Zbigniew Mączka.

Teraz z kanalizacji sanitarnej korzystać może kolejne ponad 2,5 tys. mieszkańców gminy Radłów. Oznacza to zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzaniem ścieków z posesji, poprawę jakości życia i zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia ludzi. Warto tu również wspomnieć o innych korzyściach: zwiększeniu atrakcyjności turystycznej regionu oraz ożywieniu gospodarczym, co z kolei umożliwia tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Nie zapominajmy też o aspekcie przestrzennym: realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy atrakcyjności krajobrazowej regionu. To jednak nie wszystko, mówimy tu bowiem o wymiernych zyskach nie tylko dla mieszkańców, ale i dla środowiska, gdyż celem projektu był rozwój infrastruktury technicznej gminy Radłów – tak, by wpłynęło to na poprawę czystości gleby, wód Dunajca oraz wód podziemnych.

Z punktu widzenia ochrony środowiska ten projekt był niezwykle ważny. W granicach gminy Radłów jest bowiem zlokalizowana m.in. część Radłowsko-Wierzchosławickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolinę Dunajca na terenie gminy obejmuje również tzw. obszar potencjalny Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000 – „Dolny Dunajec”. Dzięki budowie ponad 40 km kanalizacji udało się zmniejszyć – aż o ponad 33 tony – dopływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych w zlewni Dunajca. Mniejsze jest również zagrożenie, że jakieś zanieczyszczenia przedostaną się do zasobów wód podziemnych na terenie gminy Radłów.

Za swój projekt budowy kanalizacji oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, zrealizowany w ekspresowym tempie, gmina Radłów otrzymała w tym roku nagrodę w konkursie ekoLIDERZY, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Władze gminy nie zwalniają jednak tempa i już planują kolejne inwestycje. Ich celem jest kontynuacja programu kanalizowania aglomeracji Radłowskiej, zebranie i odprowadzenie ścieków (w ilości blisko 85 tys. metrów sześciennych na rok) do gminnej oczyszczalni. – Realizacja tego celu w znacznym stopniu uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie naszej gminy – podsumowuje burmistrz Mączka.

Zbigniew Mączka, burmistrz miasta i gminy Radłów:

Podpisując umowę o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej”, nasza gmina położyła na szali wszystko, decydując się na być albo nie być na kanalizacyjnej mapie Polski. I udało się! Tak właśnie rodzą się liderzy. Teraz istotne jest, aby udźwignąć tę odpowiedzialność, jaką niesie z sobą posiadanie tytułu ekoLIDERA, przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z tym w najbliższej perspektywie planujemy inwestycje zmierzające m.in. do skanalizowania dalszych obszarów gminy Radłów. Zamierzamy również zająć się wymianą pieców grzewczych w celu redukcji zanieczyszczeń powietrza. Ekologia niejako wpisała się w działania inwestycyjne podejmowane przez naszą gminę.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej”

* Koszt projektu: 13 103 687,61 zł
* Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 7 860 831,22 zł

Paulina Szymczewska

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.