Józefa Piotrowska-Strigl

Listy do redakcji i odpowiedzi na pytania

Listy do redakcji i odpowiedzi na pytania
Józefa Piotrowska-Strigl

Czytelnicy pytają, red. Józefa Piotrowska-Strigl odpowiada. Jeśli masz pytanie, napisz: al. Pokoju 3, 31-548 Kraków lub zadzwoń pod nr 12 6 888 300 albo wyślij e-mail na 60plus.tygodnik@polskapress.pl

Zamiana na korzystniejsze świadczenie

Beata R. z Wadowic. Mam 57 lat. Pobieram świadczenie przedemerytalne. Czy mogę je zamienić na rentę rodzinną po zmarłym mężu?
Tak. W przypadku zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń istnieje możliwość zamiany niższego na wyższe, wybrane przez zainteresowanego. Po dokonaniu takiej zamiany ZUS podejmie wypłatę - jednego świadczenia, tj. renty rodzinnej w wysokości 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Data udzielenia zaległego urlopu

Jan W. z Kęt: Do kiedy pracodawca musi udzielić podwładnemu zaległego urlopu?
Pracodawca ma obowiązek udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września.

Warunki zmiany lekarza rodzinnego

Włodzimierz P. z Krakowa: Ile razy w ciągu roku można zmienić lekarza rodzinnego?
W zasadzie pacjent może bez ograniczeń zmieniać lekarza rodzinnego, ale z prawa do bezpłatnego wyboru lekarza rodzinnego może skorzystać nie częściej niż trzy razy w roku. Za każdą kolejną zmianę trzeba wnieść opłatę w wysokości 80 zł. Natomiast nie jest to wymagane w przypadku, kiedy taka zmiana podyktowana zostanie okolicznościami niezależnymi od pacjenta, np. w sytuacji, kiedy nasz lekarz rodzinny zaprzestaje udzielania świadczeń w danej placówce. W każdym przypadku zmiana lekarza lub pielęgniarki odbywa się na wniosek zainteresowanego. W tym celu konieczne jest wypełnienie deklaracji, którą można uzyskać w każdym oddziale NFZ albo na stronie internetowej www.nfz.gov.pl, a także w większości placówek opieki zdrowotnej.

Nauka i praca młodocianego

Kacper W. z Wieliczki: Jestem absolwentem gimnazjum. W jakiej formie można mnie zatrudnić jako osobę młodocianą?
Młodocianego nie posiadającego kwalifikacji zawodowych można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego. W takim przypadku umowa o pracę może zostać zawarta w formie nauki zawodu - trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy - lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy - trwa od 3 do 6 miesięcy.

Opłata za prawo do zawodu fizjoterapeuty

Jakub S. z Tarnowa: Czy potwierdzenie uprawnienia do wykonywania zawodu terapeuty jest bezpłatne?
Nie. Wysokość opłaty za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty wynosi 100 zł. Opłatę z tego tytułu należy przekazać za rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Zamiana renty na emeryturę z urzędu

Jacek L. z Krakowa: Mam 64 lata. Pobieram przyznaną mi ostatnio na stałe rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy po osiągnięciu za rok wieku emerytalnego ZUS zamieni mi to świadczenie na emeryturę na mój wniosek czy z urzędu?
W takiej sytuacji osobie, która w dniu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego - od października 2017 r. wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny - pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, ZUS zamieni świadczenia i przyzna emeryturę z urzędu bez konieczności składania wniosku w tej sprawie.

Józefa Piotrowska-Strigl

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.