Listy do redakcji i odpowiedzi na pytania

Czytaj dalej
Józefa Piotrowska-Strigl

Listy do redakcji i odpowiedzi na pytania

Józefa Piotrowska-Strigl

Jeśli masz propozycje tematów do naszego tygodnika, napisz: al. Pokoju 3, 31-548 Kraków lub zadzwoń pod nr 12 6 888 300 albo wyślij e-mail na 60plus.tygodnik@polskapress.pl. W indywidualnych sprawach emerytalno-rentowych należy kontaktować się z najbliższym oddziałem ZUS lub Centrum Obsługi Telefonicznej - 22 560 16 00.

Emerytura minimalna zależy od stażu pracy

Stała Czytelniczka Irena: Czy kobiecie, która przeszła na emeryturę“ z urzędu”, ale nie miała przepracowanych 20 lat, wypłacane będzie świadczenie niższe niż 1000 zł miesięcznie?
Otrzymywanie emerytury minimalnej w wysokości 1000 zł zostało uzależnione od posiadania odpowiedniego stażu pracy. Dla kobiety jest to obecnie co najmniej 22 lata. Od października 2017 r., aby dostać emeryturę minimalną, panie muszą udowodnić tylko 20 lat stażu pracy.

Od kiedy nie trzeba płacić składek do ZUS

Jan R. z Kęt: Ile wynoszą w tym roku limity składek do ZUS?
W 2017 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 127 890 zł.

Ważność legitymacji niepełnosprawnego

Ewa z Wadowic: Mój ojciec ma legitymację orzekającą o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy po ostatnich zmianach dotyczących wydawania tych dokumentów musi ją wymienić na nową?
To zależy. Jeżeli z legitymacji dokumentującej niepełnosprawność wynika, że została ona wydana na stałe, to nie trzeba jej wymieniać. Natomiast będzie to konieczne, jeżeli dokument ten wydany jest na czas określony. Trzeba zwrócić uwagę, kiedy upływa termin ważności legitymacji.

Wypowiedzenie w trakcie urlopu

Marcin z Gorlic: Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym?
Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie czy dodatkowym urlopie przysługującym pracownikom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zakaz ten nie obowiązuje w określonych Kodeksem pracy przypadkach, np. w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela

Czytelnik z Krakowa: Jestem nauczycielem. Do kiedy dyrekcja szkoły powinna mi wypłacić świadczenie urlopowe?
Zgodnie z Kartą Nauczyciela każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, pozostającemu w stosunku pracy przez cały rok szkolny, przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości 1185,66 zł. Świadczenie to dyrekcja szkoły powinna przekazać do końca sierpnia każdego roku.

Bezrobotny na stażu w firmie

Janusz L. z Tarnowa: Czy przyjmując na staż osobę bezrobotną, skierowaną przez urząd pracy, trzeba ponosić jakieś koszty?
Nie. Prowadzący firmę nie ponosi żadnych kosztów, gdyż stażysta w tym czasie otrzymuje stypendium, które mu wypłaca starosta ze środków Funduszu Pracy. Nie musi również pokrywać kosztów badań lekarskich stwierdzających zdolność bezrobotnego do odbywania stażu.

Świadczenie 500+ dla dzieci uchodźcy

Czytelniczka z Krakowa: Pracujemy legalnie w Polsce i posiadamy status uchodźców. Urodzi nam się drugie dziecko. Czy będzie nam przysługiwało świadczenie wychowawcze 500+?
Tak. Do świadczenia 500+ uprawnieni są bowiem wszyscy cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub zgodę na pobyt w Polsce ze względów humanitarnych.

Józefa Piotrowska-Strigl

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.