Od eko-dzieciaków do eko-liderów

Czytaj dalej
Paulina Szymczewska

Od eko-dzieciaków do eko-liderów

Paulina Szymczewska

Jakie zwierzęta królują w Tatrach? Dlaczego skała, na której stoi Maczuga Herkulesa, nazywa się Fortepianem? Który z polskich parków narodowych jest najstarszy? Na czym polega kompostowanie odpadów zielonych? I jaką drogę musi pokonać woda, zanim trafi do naszych kranów? Tego wszystkiego mogli się dowiedzieć uczniowie szkół podstawowych z naszego województwa, którzy wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Dzisiaj eko-dzieciaki, jutro eko-liderzy”. Był on realizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, a skorzystało z niego ponad półtora tysiąca dzieci.

Głównym celem projektu było wzmocnienie proekologicznych postaw najmłodszych mieszkańców naszego województwa, szczególnie tych żyjących na terenach zurbanizowanych. – Nasz projekt opiera się na założeniu, że podniesienie stanu wiedzy i świadomości ekologicznej, a co za tym idzie – uwrażliwienie społeczności lokalnych na problemy nadmiernej presji na środowisko, pozwoli w przyszłości na uruchomienie procesów zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Artur Paszko, przewodniczący zarządu MSRR.

W jaki sposób eko-dzieciaki zdobywały cenną wiedzę o środowisku? Główną atrakcją były zajęcia terenowe w pięciu parkach narodowych znajdujących się na terenie naszego województwa: Tatrzańskim, Gorczańskim, Ojcowskim, Babiogórskim i Pienińskim. Zajęcia miały formę jednodniowych wycieczek, podczas których młodzi Małopolanie poznawali walory tych cennych przyrodniczo obszarów: ich faunę i florę, historię, zabytki itd. – Każda z tych wycieczek została obudowana drobiazgowo przemyślanym programem edukacyjnym. Dzieci mogły nie tylko zapoznać się z bogactwem przyrodniczym regionu, ale także z metodami ochrony tego dobra. Przekazywaliśmy im również wiedzę o tym, jakie działania każdy z nich może podjąć we własnym zakresie, by chronić środowisko – podkreśla Artur Paszko.

Wycieczki do parków narodowych to nie wszystko. Były także organizowane m.in. rejsy po Wiśle połączone z zajęciami edukacyjnymi. Prócz tego młodzi ludzie mieli okazję odwiedzić stację uzdatniania wody Krakowskich Wodociągów oraz składowisko odpadów Barycz, gdzie obejrzeli np. sortownię odpadów i kompostownię. Jak zauważa Artur Paszko, szczególnie cenne okazało się zapoznanie najmłodszych z metodami utylizacji odpadów. Większość dzieci nie ukrywała, że nie zdawała sobie sprawy ze skali problemu oraz ogromu wyzwań, jakie rodzi fakt, iż wszyscy jesteśmy producentami śmieci.

– Bardzo lubimy pracować z dziećmi. Niezwykły jest ten ich entuzjazm w poznawaniu świata. Wspaniale jest widzieć tę radość, z jaką odkrywają, że np. przy pomocy zwykłego sznurka i linijki można obliczyć wiek drzewa – przyznaje Artur Paszko. Jak mówi, ważne jest jednak, by wiedza została dzieciom przekazana w atrakcyjnej formie, a wówczas zaowocuje w przyszłości wyborami, które będą sprzyjać ochronie środowiska. – Nasze metody docierania z tą wiedzą do młodych odbiorców docenili ich nauczyciele. Aktywnie włączali się w realizację programu wycieczek, współpracując przy tym z pracownikami parków narodowych, których wiedza i doświadczenie stanowiły jedno z najistotniejszych ogniw całego pomysłu – dodaje.

Za projekt „Dzisiaj eko-dzieciaki, jutro eko-liderzy” Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego zdobyło w tym roku nagrodę w konkursie ekoLIDERZY, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. – To dla nas niezwykle ważne wyróżnienie. Okazuje się, że dzięki połączeniu sił różnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych można stworzyć ciekawy format edukacyjny, którego wdrożenie będzie miało istotny wpływ na naszą wspólną przyszłość. Na pewno tego typu działania będziemy kontynuować w kolejnych latach – podsumowuje Artur Paszko.

Artur Paszko, przewodniczący zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego:

Idea powołania Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego narodziła się w 2005 roku. Naszą działalność ujęliśmy w ramy wielorakich projektów, skupiając się przede wszystkim na tematyce obywatelskiej. Jednak około trzech lat temu, na fali dyskusji o krakowskim smogu, pomyśleliśmy, że warto byłoby wzbogacić tematykę naszych przedsięwzięć o zagadnienia związane z edukacją ekologiczną. W ten sposób narodził się pomysł na projekt „Dzisiaj eko-dzieciaki, jutro eko-liderzy”, który z powodzeniem realizowaliśmy w roku ubiegłym i bieżącym dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz – w 2015 r. – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, a także Województwa Małopolskiego. Zważywszy skalę tego przedsięwzięcia, bez takiego dofinansowania jego realizacja nie byłaby możliwa.

Projekt „Dzisiaj eko-dzieciaki, jutro eko-liderzy” – 2015 i 2016 r.

* Łączny koszt projektu: 249 361,40 zł
* Łączne dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 191 704,00 zł

Paulina Szymczewska

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.