Prawnik radzi: opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Ilona Burkowska

Prawnik radzi: opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Ilona Burkowska

Zapraszamy Państwa na dyżury naszych specjalistów. Informacje o ich terminach podajemy w codziennych wydaniach "GL".

Na pytanie odpowiadała adwokat Maja Zawistowska.

Czy w wyniku rozwodu z żoną i życia rodziców w rozłączeniu, zostanie mi ograniczona władza rodzicielska nad moim jedynym dzieckiem?

Jednoznacznie nie odpowiem, bo nie znam dokładnie Pana sytuacji, mogę jedynie wskazać, iż w świetle znowelizowanego przepisu art. 158 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W braku porozumienia sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Nowelizacja, obowiązująca od dnia 29 sierpnia 2015 roku, miała na celu ograniczenie naruszania prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców.

Potrzeba dokonania zmiany wynikła z konieczności zagwarantowania dziecku rodziców, którzy się rozwodzą lub żyją w rozłączeniu, respektowania jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców. Poprzednia regulacja zakładała automatyzm rozstrzygnięcia, co z jednej strony ograniczało zakres autonomii sędziowskiej, a z drugiej w wielu postępowaniach prowadziło do zaostrzenia konfliktów między rodzicami.

Obecnie nowe przepisy kładą zatem nacisk na prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców.

W sprawach rodzinnych nieocenioną rolę pełni osoba adwokata, który doradzi i poprowadzi negocjacje, proponując kompromisowe rozwiązanie w celu polubownego porozumienia się dla dobra dziecka.

Ilona Burkowska

Gdy dzwonicie do „Gazety Lubuskiej”, to zwykle ja podnoszę słuchawkę... W dziale łączności z Czytelnikami pracuję od 8 lat. Pomagam, podpowiadam, dzwonię, piszę pisma, kontaktuję Was ze specjalistami. Działam z Wami i dla Was. I to właśnie uwielbiam w tej pracy.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.