Spróbujmy odnowić Nieszawę [zdjęcia]

Czytaj dalej
Fot. Jolanta Młodecka
Jolanta Mlodecka

Spróbujmy odnowić Nieszawę [zdjęcia]

Jolanta Mlodecka

Zabytków, które w Nieszawie trzeba ratować jest sporo. W tym roku będą dotacje na remont elewacji kościoła św. Jadwigi oraz na renowację obrazu św. Anny w kościele poklasztornym.

Klasztor w Nieszawie założony został między 1463 a 1467 r. Pierwotnie był drewniany. Pierwszym gwardianem był ojciec Feliks Nieszawczyk, który prawdopodobnie przybył wraz z przesiedlonymi mieszkańcami Nieszawy z klasztoru, który ufundował Władysław Jagiełło w 1426 r.

Kościół pod wezwaniem św. Franciszka konsekrował w 1575 r. biskup włocławskie Stanisław Karnkowski. W tym czasie był już częściowo murowany, a obok stała dzwonnica.

Nieszawa - zachowała się stara zabudowa uliczek.
Jolanta Młodecka Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i klasztor.

Budowę murowanego kościoła klasztornego rozpoczęto w 1611 r. z fundacji Wawrzyńca Śmiałka, rajcy miejskiego, i jego żony Agnieszki. Po przebudowie kościół przyjął wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego. Wznoszenie murowanego budynku klasztornego rozpoczęto w 1635 r. z fundacji Wojciecha Pedynka, mieszczanina nieszawskiego. Zbudowano wówczas od południa część piętrowego gmachu klasztornego, mieszącego na parterze refektarz i kuchnię oraz cele na piętrze. W kolejnych latach klasztor był rozbudowywany, kolejni darczyńcy fundowali kaplice i wyposażenie kościoła. Niestety kościół i w dużej części klasztor spłonęły w pożarze w 1729 r. Do odbudowy przystąpił ojciec Franciszek Trzeciak. Prace trwały do 1735 r.

Po kasacie zakonów w 1864 r. franciszkanie wyjechali z Nieszawy do Kalisza. Kościół klasztorny został przyłączony do parafii jako kościół filialny. Majątek przejął komisarz włościański. W części klasztornych pomieszczeń utworzono szkołę elementarną i mieszkania dla nauczycieli.

Franciszkanie powrócili do klasztoru w 1921 r. W tym czasie przebywał tu Maksymiliana Maria Kolbe.

W czasie II wojny światowej, po aresztowaniu zakonników w grudniu 1939 r. kościół zamknięto i utworzono w nim magazyn nawozów.

Po wojnie zakonnicy powrócili do Nieszawy i przebywali tu do 1973 r., kiedy to kościół i klasztor przekazani diecezji włocławskiej.

Nieszawa - zachowała się stara zabudowa uliczek.
Jolanta Młodecka Kościół św. Jadwigi.
Jolanta Mlodecka

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.