Starym piecom-trucicielom mówią „Nie!”

Czytaj dalej
Paulina Szymczewska

Starym piecom-trucicielom mówią „Nie!”

Paulina Szymczewska

Wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, ocieplanie budynków, usprawnianie ruchu samochodowego w centrum miasta, budowa ścieżek pieszo-rowerowych – to tylko niektóre z przedsięwzięć, jakie realizują władze Gorlic, by poprawić jakość powietrza w mieście.

– Te działania są niezbędne, jeśli chcemy zapewnić mieszkańcom możliwość życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem. Dlatego realizujemy inwestycje, dzięki którym zmniejszy się emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do atmosfery. Chodzi tu głównie o likwidację źródeł niskiej emisji i ich modernizację czy też o zmniejszenie zużycia energii cieplnej – wymienia burmistrz Gorlic Rafał Kukla.

Jedną z takich ważnych inwestycji był projekt „Likwidacja niskiej emisji w mieście Gorlice poprzez modernizację systemów grzewczych”, który władze Gorlic realizowały w 2014 roku i za który otrzymały tytuł ekoLIDERA w ubiegłorocznej edycji konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. – Głównym celem tego przedsięwzięcia było zmniejszenie narażenia ludności na negatywne oddziaływanie pyłów i benzo(a)pirenu. Udało się to osiągnąć dzięki likwidacji w budynkach i lokalach mieszkalnych pieców/kotłów węglowych. Zostały one zastąpione ogrzewaniem gazowym lub tym z miejskiej sieci ciepłowniczej – informuje Kamila Pakuła, ekodoradca Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

W ramach nagrodzonej przez WFOŚiGW w Krakowie inwestycji zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ul. Chopina 13 i Bieckiej 6 (zlikwidowano tam 60 palenisk węglowych). Ponadto wykonano modernizację systemów grzewczych w 31 budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gorlic: piece/kotły zastąpiono tam gazowymi urządzeniami grzewczymi. W sumie zlikwidowanych zostało 91 palenisk, a efekt ekologiczny, jaki dzięki temu osiągnięto, to zmniejszenie emisji szkodliwego pyłu aż o dwie i pół tony rocznie. Warto również wspomnieć, że powstała baza danych z informacjami o źródłach niskiej emisji, obejmująca newralgiczny pod tym względem obszar miasta. Posłuży ona do planowania dalszych działań mających na celu ograniczanie niskiej emisji.

W walce z zanieczyszczeniem powietrza w Gorlicach pomaga fakt, że jest tam dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza, której łączna długość wynosi obecnie blisko 16 km. Największą grupę odbiorców ciepła sieciowego i ciepłej wody użytkowej stanowią spółdzielnie mieszkaniowe – 72,5 proc. Jeśli natomiast ktoś chciałby wymienić swój stary piec na ogrzewanie gazowe, to też nie będzie z tym problemu. Teren miasta jest bowiem zgazyfikowany niemal w stu procentach. Łączna długość sieci rozdzielczej to ponad 113 km.

Niezależnie od programów zewnętrznych władze Gorlic co roku przeznaczają fundusze z budżetu miasta na realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) – na dotacje na modernizację ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. W latach 2013–2015 tego typu prace zostały przeprowadzone w 20 obiektach, a w tym roku zmodernizowano systemy grzewcze w kolejnych 13. Dodać tu warto, że w zeszłym roku Gorlice uzyskały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie tzw. Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument został sporządzony i przyjęty przez miejskich radnych do realizacji.

Likwidacja pieców-trucicieli to jednak nie wszystko. Samorząd prowadzi również szereg innych proekologicznych działań. To np. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych), gminnych budynków wielorodzinnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez gorlicki TBS. Modernizowane i rozbudowywane są również drogi, a ponadto inwestuje się w budowę nowych odcinków ulic celem usprawnienia ruchu samochodowego w centrum miasta (bo mniej spalin to mniejszy smog). Ochronie powietrza służy także budowa ścieżek pieszo-rowerowych. – Prócz tego stawiamy na rozwój strefy aktywności gospodarczej, skupiającej podmioty gospodarcze poza centrum miasta – uzupełnia burmistrz Gorlic Rafał Kukla.

Rafał Kukla, burmistrz Gorlic:

Gorlice leżą w malowniczej górskiej okolicy. Góry kojarzą się z czystym powietrzem, zdrowym wypoczynkiem, ekologią. Chcemy, aby nasze miasto postrzegane było jako atrakcyjne miejsce, gdzie żyje się zdrowo i oddycha pełną piersią. Podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę jakości lokalnego środowiska. Nadmienię, że szeregi pracowników urzędu zasiliła – w ramach projektu LIFE – specjalistka do spraw ochrony powietrza: ekodoradca. Jej priorytetowym działaniem jest poprawa czystości powietrza poprzez ograniczenie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Likwidacja źródeł emisji, ich modernizacja czy też zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację – to niektóre z działań realizowanych w naszym mieście. Tytuł ekoLIDERA, przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, to dla nas duże wyróżnienie. Jako laureaci tego konkursu jesteśmy bardzo dumni, że nasze wysiłki przynoszą wymierne efekty, że zostały zauważone i docenione. Mamy świadomość, iż szeroko pojęte działania ekologiczne są ważnym elementem rozwoju naszej małej ojczyzny.

Projekt „Likwidacja niskiej emisji w mieście Gorlice poprzez modernizację systemów grzewczych”

* Koszt projektu: 1 190 278,19 zł

* Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie: 122 862,67 zł (plus pożyczka w wysokości 331 731,94 zł)

Paulina Szymczewska

Swoje pierwsze kroki w dziennikarskim fachu stawiałam stawiałam w redakcji „Dziennika Polskiego” jako reporter Działu Miejskiego – był to 2002 rok. Później zaczęłam również pełnić obowiązki redaktora prowadzącego Kronikę Krakowską DP. Obecnie jestem dziennikarzem i redaktorem w Dziale Projektów Specjalnych.


Wśród kilku tysięcy artykułów, jakie napisałam przez ponad 20 lat swojej pracy jako dziennikarz, są teksty o bardzo różnej tematyce. Nie ma chyba takiej dziedziny, o której bym nigdy nie pisała. Najbliższa jest mi jednak tematyka związana z ekologią. Interesuje mnie głównie problematyka dotycząca zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości, a także gospodarka odpadami, segregacja śmieci, recykling itp.


Nowe zasady programu „Czyste Powietrze”. Jeszcze łatwiej sięgnąć po dotacje


Ekologiczne wyzwania, przed jakimi stoi Kraków


Oto małopolscy liderzy w wymianie kopciuchów


Samorządowcy dostali narzędzie, dzięki któremu mogą lepiej edukować mieszkańców o zmianach klimatu


Zmiany klimatu to nasze dzieło. Najwyższy czas na zmianę nawyków


Naukowcy znaleźli zieloną metodę na brudną wodę z myjni samochodowych


Najnowsze podsumowanie programu Czyste Powietrze


Znów można składać wnioski z programu Stop Smog


 


W swojej dziennikarskiej i redaktorskiej pracy zajmuję się również tematyką związaną z edukacją – przede wszystkim szkolnictwem wyższym.


10 polskich uczelni w prestiżowym rankingu szanghajskim


Od października studenci mają wrócić na uczelnie, będzie też prowadzona nauka zdalnaale nadal


Trwa zimowa rekrutacja na studia. Sprawdź ofertę małopolskich uczelni


Coraz chętniej uczymy się języków azjatyckich

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.